20220718_213803

Boerderij Klein Emelaar

Onze boerderij heet al sinds de 15e eeuw "De Emelaer". Sindsdien is het steeds overgegaan van vader op zoon/dochter. Hier zijn we natuurlijk best een beetje trots op! Rond 1900 waren er op "De Emelaer" overwegend kippen en ca. 12 koeien. Door de loop der jaren zijn we ons meer gaan richten op de melkveehouderij. Nadat de kippen in de jaren '60 zijn verdwenen, zijn we in 2007 ook met de vleesvarkens gestopt. In 2008 is hier boerderijcamping Klein Emelaar voor in de plaats gekomen.

Op onze boerderij ' De Emelaar' werden ca 55 koeien en 25 stuks jongvee op biologische wijze gemolken en gehouden. Sinds 1 januari 2009 is het hele bedrijf omgeschakeld naar een biologische productiemethode. Dit houdt in dat de akkers en weilanden niet worden bespoten met bestrijdingsmiddelen en er word ook geen gebruik gemaakt van kunstmest. Ook kregen onze dieren alleen op biologische wijze geproduceerd voedsel en werd er alleen in uiterste gevallen antibiotica toegepast. Daarnaast gingen de koeien van april tot november iedere dag de weilanden in om te grazen. Als neven-activiteit verrichten we ook agrarisch loonwerk voor een collega akkerbouwer.

In het najaar 2011 hebben we onze nieuwe koeienstal in gebruik genomen. Hierin konden de dieren zich vrij bewegen, hadden onbeperkt toegang tot vers kuilgras, konden liggen in boxen die voorzien zijn van een vers strobed, en zich laten borstelen door de koeborstel. Het melken gebeurde tot juni 2017 volautomatisch door een melkrobot. Door omstandigheden zijn we hiermee gestopt en hebben we een melkput in de schuur gebouwd. Dat betekende dat we weer twee maal per dag zelf de koeien molken. In 2021 hebben we om o.a. gezondheidsredenen het besluit moeten nemen om te stoppen met onze melkveetak. In februari 2022 hebben vrijwel alle koeien ons erf verlaten en vanaf dat moment hebben we ons bedrijf omgeturnd naar een biologisch akkerbouwbedrijf. Vanaf dit jaar kunt u dus vanaf uw plekje meebeleven hoe onze gewassen gezaaid, geplant, bewerkt en onderhouden worden om daarna onze eigen aardappels, uien e.d. uit onze in 2022 aangeschafte Boerderijautomaat te kunnen kopen. Ook de eieren van onze eigen hobbykippen zijn in het automaat te koop! 

In de voormalige varkensschuur is een kleine kinderboerderij gerealiseerd met geiten, schapen, pauwen, fazanten en Guus, de pony!

 

Bekijk hier het fotoalbum van onze boerderij zoals het was tot 2022.

Bekijk fotoalbum