omgeving2.resizecrop-1106x506

Boerderij Klein Emelaar

Onze boerderij heet al sinds de 15e eeuw "De Emelaer". Sindsdien is het steeds overgegaan van vader op zoon/dochter. Hier zijn we natuurlijk best een beetje trots op! Rond 1900 waren er op "De Emelaer" overwegend kippen en ca. 12 koeien. Door de loop der jaren zijn we ons meer gaan richten op de melkveehouderij. Nadat de kippen in de jaren '60 zijn verdwenen, zijn we in 2007 ook met de vleesvarkens gestopt. In 2008 is hier boerderijcamping Klein Emelaar voor in de plaats gekomen.

Op onze boerderij ' De Emelaar' worden ca 55 koeien en 25 stuks jongvee op biologische wijze gemolken en gehouden. Sinds 1 januari 2009 is het hele bedrijf omgeschakeld naar een biologische productiemethode. Dit houdt in dat de akkers en weilanden niet worden bespoten met bestrijdingsmiddelen en er word ook geen gebruik gemaakt van kunstmest. Ook krijgen onze dieren alleen op biologische wijze geproduceerd voedsel en word er alleen in uiterste gevallen antibiotica toegepast. Daarnaast gaan de koeien van april tot november iedere dag de weilanden in om te grazen. Als neven-activiteit verrichten we ook agrarisch loonwerk voor een collega akkerbouwer.

In het najaar 2011 hebben we onze nieuwe koeienstal in gebruik genomen. Hierin kunnen de dieren zich vrij bewegen, hebben onbeperkt toegang tot vers kuilgras, kunnen liggen in boxen die voorzien zijn van een vers strobed, en kunnen ze zich laten borstelen door de koeborstel. Het melken gebeurde tot juni 2017 volautomatisch door een melkrobot. Door omstandigheden zijn we hiermee gestopt en hebben we een melkput in de schuur gebouwd. Dat betekende dat we weer twee maal per dag zelf de koeien molken. 

Zoals beschreven op onze homepagina zullen er vanaf 2022 geen koeien meer zijn op ons bedrijf. Gedwongen door verschillende redenen hebben we besloten om vanaf begin 2022 te stoppen met onze melkveehouderij. 

Bekijk hier het fotoalbum van onze boerderij zoals het was tot 2022.

Bekijk fotoalbum